Međunarodna konferencija “Traganje i spašavanje u Jadranskoj regiji”

Na Rabu 27 i 28 listopada , u organizaciji Grada Raba, a u sklopu projekta “CAN” – Crossborder Air Networking, održana Međunarodna konferencija “Traganje i spašavanje u Jadranskoj regiji”, koja se sufinancira sredstvima EU u sklopu programa IPA – Jadranska prekogranična suradnja, a na kojoj su sudjelovali partneri iz Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne gore.

Cilj ove konferencije je donošenje zaključaka u cilju poboljšanja procedure i korištenja opreme za potrebe jedinica Traganja i spašavanja, kompatibilnosti jedinica u Jadranskoj regiji, stvaranje temelja za buduću prekograničnu suradnju u području službi spašavanja, te prezentacija praktičnih znanja i vještina u području službi spašavanja na kojoj je sudjelovala i Gorska služba spašavanja HB županije.

Predavači na ovoj konferenciji stručnjaci su iz Gorskih službi spašavanja, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Visoke škole za sigurnost iz Zagreba, predstavnici Vatrogasnih zajednica Grada Raba, Primorsko-goranske županije, Istarske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Službe zaštite i spašavanja, Aeroklub Prijedor, Gorske službe spašavanja Slovenije.

Sudionicima konferencije, koja se održala u Grand hotelu Imperial, uvodno se obratila gradonačelnica Raba Rosanda Krstinić Gušćić, napomenuvši kako je ovo već peti projekt u kojem Grad Rab koristi sredstva Europske unije. Inače riječ je o Projektu kojeg je Grad Rab proveo u prekograničnoj suradnji s općinom Bovec iz Slovenije kao vodećim partnerom i partnerima iz Italije, BiH, Srbije i Crne Gore, a s ciljem stvaranja uvjeta za omogućavanje bolje povezanosti sjevernog Jadrana s drugim regijama.