Edukacija je najbolja prevencija

Gorska služba spašavanja Hercegbosanske županije u suradnji sa Upravom civilne zaštite HBŽ održala je edukacije i obuke u svim srednjim školama u našoj županiji. Protekli mjesec dana obišli smo svih osam srednjih škola naše županije: Kupres, Livno, Tomislavgrad, Glamoč i Drvar. Uz korisna predavanja i edukaciju na temu prevencije i ponašanja u slučaju elementarnih i drugih nesreća koje je predstavila Gospođa Diana Čačija načelnica sektora za strukturu i obuku ispred Uprave civilne zaštite HBŽ predstavljen je rad i uloga naše Stanice i značaj Saveza Gorskih Službi spašavanja u Bosni i Hercegovini u slučaju prvog odgovora u slučaju istih. Brojni naši članovi su u korisnim prezentacijama i video materijalima predstavili brojne aktivnosti: akcije zaštite i spašavanja i obuke u posljednjih nekoliko godina. Iznimno nam je zadovoljstvo što smo dobili priliku obratiti se svim našim srednjoškolcima i potaknuti ih na značaj i razvoj Gorske službe spašavanja i ljudi koji su uvijek prvi na mjestu nesreće bez obzira na vremenske prilike i neprilike. GSS HBŽ i naš Savez GSSuBiH vam kao i do sada stoje na raspolaganju 24sata dnevno 365 dana u godini.