GSS Hercegbosanske županije u Karlovcu

Prethodni vikend u organizaciji HGSS stanice Karlovac na rijeci Mrežnici održana je dvodnevna vježba spašavanja na vodi na kojoj je sudjelovala i GSS Hercegbosanske županije sa šest spašavatelja. Rađene su sve tehnike spašavanja u poplavama i divljim vodama. Na vježbi je sudjelovalo preko 40 spašavatelja iz stanica Karlovac, Rijeka, Novska, Samobor, Slavonski Brod, te Gss HBŽ i HGSS Mostar iz GssuBiH. Ovom vježbom Gss Hercegbosanske županije podiže spremnost i obučenost za kategoriju spašavanja na vodi. Vaš gss hbž 24sata dnevno 365 dana u godini.